De aanwezigheid van ouders en/of partners bij de therapie                                                                                                                     Uit ervaring weet ik dat betrokkenheid bij de behandeling helpt een beter inzicht te krijgen in de communicatiemogelijkheden van uw kind of partner/familielid. Omgekeerd kan ik u, ouders en partners, ondersteunen door te laten zien wat ik doen en aangeven waarom ik bepaalde keuzes maken. Zo kan ook thuis de therapie voortgaan door te helpen en te motiveren. Hierover maak ik met u afspraken.


Overleg
In een gesprek zal ik de klachten inventariseren. Daarna volgt onderzoek. De resultaten bespreken we samen. Dit kan leiden tot:
• Het wegnemen van ongerustheid met behulp van voorlichting en advies. Niet altijd blijkt behandeling noodzakelijk en kan worden volstaan met advies.
• Behandeling, waarvan de duur afhankelijk is van de ernst van de stoornis.
• Een diagnose, die een bijdrage kan leveren tot gerichte verwijzing of in breder perspectief kan leiden tot een gezamenlijke behandeling met meerdere disciplines, school bijvoorbeeld of andere therapeuten.


Motivatie en inzet 
Uw motivatie en inzet zijn een belangrijke factor voor het slagen van de behandeling. Wie bereid is bepaalde spreekgewoonten te onderzoeken, te veranderen en te oefenen, zal met professionele ondersteuning verbetering ervaren in het spreken.

Cliënttevredenheid 
Na afloop van de behandeling hoor ik graag hoe tevreden u bent over de gegeven behandeling. U krijgt van mij een tevredenheidsenquête toegestuurd per mail als u dat wilt.   


Nivel, Nederlands Instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg.
De praktijk is aangesloten bij het Nivel. Het Nivel onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. In de praktijk ligt een folder voor u klaar. U kunt  toestemming geven om uw zorggegevens door te laten sturen naar het Nivel.


Samenwerking
Ik werk samen met andere paramedici, begeleiders in de opvoeding, in het onderwijs en in de zorg. Schriftelijke rapportage vindt plaats naar de verwijzer en uw huisarts.


Ik neem deel in de volgende teams:

Neurorevalidatie Thuis-Verder gemeente Renkum.
Dit team bestaan uit fyisotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en een neuropsycholoog. Wij begeleiden mensen met een verworven hersenletsel , een NAH  (Niet Aangeboren Hersenletsel).
Team “Werken met Aandacht” in Oosterbeek.
In dit team werk ik nauw samen met kinderfysiotherapeut Titia Kuipers. Wij begeleiden kinderen in de basisschoolleeftijd die onder andere moeite hebben met aandacht en werkhouding.
Kinderteam Renkum.
In dit team werk ik nauw samen met kinderfysiotherapeut Monique Fontein en orthopedagoog Lenie Rake. Wij begeleiden kinderen met uiteenlopende problemen op het gebied van motoriek, communicatie, aandacht en gedrag.


Er zijn geen lange wachtlijsten
Ik probeer binnen 2 weken na aanmelding een afspraak met u te maken. Meestal volgt direct behandeling.