Deskundigheidsbevordering
Logopedisten hebben een beroepsvereniging, N(ederlandse) V(ereniging) voor L(ogopedie) en F(oniatrie). De vereniging bewaakt de kwaliteit van de logopedie. Onder andere door het stimuleren van na- en bijscholing, het ondersteunen van kwaliteitskringen waar logopedisten aan deelnemen, het organiseren van congressen en het registreren van logopedisten, die voldoen aan kwaliteitsnormen van de vereniging. 

Als specialisten op het gebied van de communicatie ben ik altijd bereid informatie te verschaffen, preventie aan te bieden en nieuw verworven inzichten te delen en uit te wisselen.
U kunt mij bijvoorbeeld vragen op een ouderavond, een informatiemarkt, een refereeravond een bijdrage te leveren. Ik heb daarvoor folders, films en ander presentatiemateriaal.

Praktische informatie
Behandeling bij de logopedist gebeurt op verwijzing van de huisarts of medisch specialist.
(KNO-arts, neuroloog, kinderarts, b.v.).
Met ingang van 1 juli 2011 is logopedische behandeling direct toegankelijk (= DTL), dus zonder verwijzing. Bij aanmelding zonder verwijzing neem ik eerst een korte screening af en daarna volgt een intake en onderzoek.
Ik ben DTL gecertificeerd.

Logopedische behandeling zit in het basispakket van de zorgverzekering. Per verzekeraar kan de hoeveelheid behandelingen die vergoed wordt, verschillen per stoornis. Kijk daar uw polis op na. Verlenging is meestal mogelijk.

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten en vindt meestal eenmaal per week plaats. Soms zijn meerdere behandelingen per week nodig. Het is van de ernst van de stoornis afhankelijk hoe lang een therapie duurt: globaal van 6 keer tot wel 48 keer. De therapie wordt geleidelijk verminderd. Daarna kan controle over langere tijd worden afgesproken.

Ik sluit een behandelcontract met u af. Deze wordt u per mail toegestuurd.  Hierin wordt uw toestemming gevraagd voor het eventueel uitwisselen van gegevens met derden en vindt u informatie over afspraken, betaling en de therapie.

Privacybeleid: De praktijk is AVG-proof , er wordt zorgvuldig met uw medische en persoonsgegegevens omgegaan. U kunt hier lezen wat mijn beleid is.

Coachen bij presentatievaardigheden kan ook zonder verwijzing van een arts. U moet dan zelf
(of uw werkgever) voor de financiering zorg dragen.

De tarieven zijn vastgesteld op:
Individuele zitting reguliere logopedie : € 42,00
Screening : € 21,00
Anamnese en onderzoek na screening of verwijzing : € 84,00
Screening, anamnese en onderzoek : € 105,00
Een telefonische zitting : € 21,00
Toeslag voor behandeling aan huis : € 24,00
Overleg met derden of verslaglegging aan derden : € 42,00
De zorgverzekeraars hanteren ieder een eigen tarief die ver onder het advies tarief ligt. De praktijk heeft met de meeste zorgverzekeraars een overeenkomst getekend.

Bij verhindering, om wat voor reden dan ook, dient u zich tenminste 24 uur van tevoren af te melden. Ik ben anders genoodzaakt 75% van het tarief van  de behandeling bij u in rekening te brengen.